Orchidmodellen har utformats för visning av delikatesser, kött, fisk och andra förpackade produkter.

Stort rostfritt displayområde
Flera färger och tillbehörsmöjligheter
Funktionell med tanke på enkel produktplacering, renhet och estetik

• Det kan ge möjlighet till självbetjäning med möjlighet till halvt glas beroende på din begäran.

• Det ger visningsmöjligheter beroende på kraven och lång hållbarhet med dess rostfritt stål visningsområde vars nivå kan justeras.

• Det ger enkel rengöring med sitt säkerhetsglas som kan öppnas uppåt.

• Passiv kylning eller kylning med fläkt kan appliceras beroende på kraven.

• Bildning av dimma på glaset förhindras av luftcirkulationen (med fläktar) som finns under det främre glaset.

Överskott av produkter kan lagras precis under produkterna (i nedre lagringsområdet).