Stor rostfritt stålskärm, rika färgalternativ, enkel rengöring, produktplacering och serveringsförmåga och perfekt ergonomi finns i Gardenia-modellen, som har utformats för visning av delikatesser, kött och olika förpackade produkter.

Inre och externa varv med sfäriska härdade glasögon ger perfekt visningsområde som fångar uppmärksamheten i din butik. Det är i framkant med sin ergonomi och elegans som en perfekt preferens för stormarknader, stormarknader och utvalda slakterier.

• Det ger visningsmöjligheter beroende på kraven och lång hållbarhet med dess rostfritt stål visningsområde vars nivå kan justeras.

• Det ger enkel rengöring med härdat glas som kan öppnas uppåt.

• Passiv kylning eller kylning med fläkt kan appliceras beroende på kraven.

• Den passiva kylda versionen har utformats för färska köttprodukter, på grund av att det inte finns någon luftcirkulation inne i utrymmet, förhindras det att torka ditt kött och får möjligheter att presenteras som det färskaste för den slutliga konsumenten.

• Överskott av produkter kan lagras i nedre lagringsutrymmet. 

• Det kan ge möjlighet till självbetjäning med alternativ till halvinglasning beroende på din begäran.