Begonia-modellen skulle både ge effektivitet för energiförbrukningen eftersom den har en ram utan dörr av glas och den gör också att produkterna lätt syns i displayen.

Det har utformats för packat kött, mjölk, delikatesser och för drycker. Du kan skapa den design du behöver i dina butiker med olika alternativ för färg, höjd och storlek.

• Det ger stort visningsområde på grund av dess låga bas.
• Det ger enkel användning för placering av produkterna och för displayen på grund av dess hyllor som kan justeras vertikalt och i vinkel.
• Sidopaneler kan appliceras med dubbelglas, med spegel eller som täckt.
• Du kan visa dina visade produkter mer livliga med hjälp av belysning under hyllplan som levereras som tillval.